NEWS

Hoogtepunten mobiliteitsproject Canada

Van 21 november t/m 18 december 2016 trokken 13 masterstudenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen van de afstudeerrichting Sportmanagement naar Canada. Deze groepsmobiliteit was een project dat gefinancierd werd door de... read more →

Digiboek steunpunt sport beschikbaar

Digiboek Steunpunt Sport  "Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk" beschikbaar via KICS Sport Vlaanderen Sport in Vlaanderen onderzocht Red. Marc Theeboom (promotor-coördinator Steunpunt voor Beleidsrelevant... read more →