SASO-PUBLICATIONS

Sport & Society has two publication series aiming to build bridges between scientific knowledge and policy making and management in sports.

The central thought of the series is to translate scientific knowledge critically into the practice of the sports domain: it will help practitioners and policy makers from various sports settings in finding ideas and tools they can use in their daily work.

The two publication series are:

  1. SASO-books which can be obtained in hardcopy by sending an email to saso@vub.be or to the respective author
  2. SASO-reports which can be downloaded for free

Furthermore, below you can also find other books and relevant publications that were published outside the SASO series.

For a complete publications list of Sport and Society, please contact the publications database of the Vrije Universiteit Brussel.

SASO – BOOK 12: A holistic perspective on student-athletes' dual career demands, competencies and outcomes (PhD)

KOEN DE BRANDT

 Promotor: Prof. dr. Paul Wylleman

2017

Read more

SASO – BOOK 11: Investigation into gender specific transitions and challenges faced by female elite athlete (PhD)

JANJA TEKAVC

 Promotor: Prof. dr. Paul Wylleman

2017

Read more

SASO – BOOK 10: Exploring the developmental role of volunteering for youngsters in socially vulnerable situations (PhD)

EVI BUELENS

 Promotors: Prof. dr. Marc Theeboom, Prof. dr. Kristine De Martelaer, Prof. dr. Jikkemien Vertonghen

2016

Read more

SASO - BOOK 9: High-performance Judo: organizational factors influencing the international sporting success. (PhD)

LEANDRO MAZZEI

 Promotors: Prof. Dr. Maria Tereza Silveira Böhme and Prof. Dr. Veerle De Bosscher

2016

Read more

SASO - BOOK 8: More than just a game? The potential of sport programmes to foster positive youth development among disadvantaged girls. (PhD)

SASO - BOOK 7: Organisational capacity in elite athletics. A comparison of resources configurations in four countries. (PhD)

JASPER TRUYENS

 Promotor: Prof. dr. Veerle De Bosscher

 Co-promotors: Prof. dr. Bruno Heyndels (Vrije Universiteit Brussel, Faculty ES)

2016

Read more

SASO - BOOK 6: Sport en sociale innovatie. Inspirerende praktijken en inzichten

SASO - BOOK 5: EU-involvement in Sport. Between Inspiration and Regulartion

SASO - BOOK 4: The Potential of Sports for Socially Vulnerable Youth (PhD)

SASO - BOOK 3: Validation of the Athletic Career model and the identification of variables related to athletic retirement (PhD)

ANKE REINTS

 Promotor: Prof. dr. Paul Wylleman

2011

Read more

SASO - BOOK 2: The analysis of Contextual factors in Youth martial arts practice (PhD)

SASO - BOOK 1: Vechtsporten met een +

Prof. Dr. Marc Theeboom en Ellen Verheyden

2011

Read more

SASO-rapport 8: Een vernieuwde kijk op buurtsport. Bouwstenen en positionering


Evi Buelens, Marc Theeboom, Jikkemien Vertonghen

2018

Read more

SASO-rapport 7: De staat van sport in de hedendaagse cultuur en de toekomst van sport.

Prof. dr. Maarten van Bottenburg

2018

Read more

SASO-rapport 6: Vrijwilligers in de sport. Kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?

 Prof. dr. Inge Derom, Levi Molemans, dr. Evi Buelens

2017

Read more

SASO-rapport 5: WIJ! & Sport. Onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden en methodieken van sport binnen de trajecten ‘werkinleving voor jongeren (WIJ!)’


Marc TheeboomJasper Truyens, Tessa Commers, Zeno Nols

2017

Read more

SASO-rapport 4: Beleidsplanning communitywerking

Jasper Truyens, Marc Theeboom, Stijn Van Bever (Pro League)

2016

Read more

SASO-rapport 3: Successful Elite Sport Policies. An international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS 2.0) in 15 nations

Veerle De Bosscher, Simon Shibli, Hans Westerbeek and Maarten van Bottenburg

2016

Read more

SASO-rapport 2: Street Action. Wetenschappelijke opvolging van de acht pilootprojecten

Marc Theeboom, Evi Buelens & Kristine De Martelaer

2015

Read more

SASO-rapport 1: Sport-plus en de stad. Grootstedelijke praktijken in Europa rond het gebruik van sport voor sociale doelstellingen.

Marc Theeboom & Zeno Nols

2015

Read more

Successful Elite Sport Policy

Veerle De Bosscher, Simon Shibli, Hans Westerbeek & Maarten van Bottenburg

2015

This book deals with the strategic policy planning process that underpins the development of successful national elite sport development systems. Drawing on various international competitiveness studies, it examines how nations develop and implement policies that are based on the critical success factors that may lead to competitive advantage in world sport. An international group of researchers joined forces to develop theories, methods and a model on the Sports Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS). The book presents the results of the large-scale international SPLISS-project. In this project the research team identified, compared and contrasted elite sport policies and strategies in place for the Olympic Games and other events in 15 distinct nations. With input from 58 researchers and 33 policy makers worldwide and the views of over 3000 elite athletes, 1300 high performance coaches and 240 performance directors, this work is the largest benchmarking study of national elite sport policies ever conducted.

More information: www.SPLISS.net

Order here

Digiboek Steunpunt Sport: 'Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk'

Editor: Prof. dr. Marc Theeboom

2016

Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport heeft tussen januari 2012 en juni 2016 met steun van de Vlaamse overheid onderzoek gevoerd rond verschillende sportbeleidsthema’s.

Alle betrokken promotoren en onderzoekers stellen u met veel fierheid het digiboek “Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk” voor, dat de gebundelde resultaten bevat van de verschillende onderzoeksprojecten.

Sport in Vlaanderen onderzocht is het resultaat van onderzoek van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport, een samenwerkingsverband tussen toonaangevende sportonderzoekers van de universiteiten van Brussel, Gent en Leuven. Zowel kortlopend ad-hoc onderzoek als vierjarige projecten werden in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd. Omwille van de aandacht voor valorisatie en laagdrempelige verspreiding van de onderzoeksresultaten naar een breed gebruikersveld, werd resoluut gekozen voor een digiboek dat vrij te downloaden is via de website van Sport Vlaanderen. Alle onderzoekers van het Steunpunt Sport hopen op die manier een duurzame bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van het Vlaamse sportlandschap.

Boek downloaden

De organisatie van de sport in Vlaanderen (4de herziene editie)

Veerle De Bosscher & Paul De Knop

2016

Dit boek, geschreven door Prof. dr. Paul De Knop en Prof. dr. Veerle De Bosscher, geeft een heldere update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen, nationaal en internationaal. Zowel vanuit de overheid als de private (georganiseerde) sportsector geeft het boek inzicht welke wettelijke bepalingen de sport in Vlaanderen richting geven en zo de maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten de sportcontext beïnvloeden. Sport is immers onderhevig aan continue veranderingen. Dat geldt ook voor het beleid, en de achterliggende processen die het sportbeleid mede bepalen.

De organisatie van de sport in Vlaanderen is bedoeld als handboek voor studenten lichamelijke opvoeding en sportmanagement, maar richt zich ook uitdrukkelijk tot beleidsbetrokkenen, professionals en iedereen geïnteresseerd in de organisatie van het sportbeleid in Vlaanderen. Het werk wordt regelmatig geüpdatet.

Boek bestellen

Elite Sport Success: Society Boost or not? Proceedings of the first SPLISS conference.

Editor: Prof. dr. Veerle De Bosscher

2013

In November 2013, research group SASO (department SBMA) organised it’s first SPLISS conference in Antwerp, European Sports Capital 2013. More than 300 people were present, from 43 countries, including the USA, Canada, Australia, Australia, New Zealand, Brazil, Japan, China and different African and European Countries.

download proceeding

De organisatie van sport in Vlaanderen. Derde herziene editie

Dit boek, geschreven door Prof. dr. Paul De Knop en Prof. dr. Veerle De Bosscher, geeft een heldere update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen, nationaal en internationaal. Zowel vanuit de overheid als de private (georganiseerde) sportsector geeft het boek inzicht welke wettelijke bepalingen de sport in Vlaanderen richting geven en zo de maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten de sportcontext beïnvloeden. Sport is immers onderhevig aan continue veranderingen. Dat geldt ook voor het beleid, en de achterliggende processen die het sportbeleid mede bepalen.

De organisatie van de sport in Vlaanderen is bedoeld als handboek voor studenten lichamelijke opvoeding en sportmanagement, maar richt zich ook uitdrukkelijk tot beleidsbetrokkenen, professionals en iedereen geïnteresseerd in de organisatie van het sportbeleid in Vlaanderen. Het werk wordt regelmatig geüpdatet.

Bestellen

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

Prof. Dr. Marc Theeboom, Zeno Nols en Rein Haudenhuyse werkten samen met Uit De Marge, Demos en Cera om meer inzicht te krijgen in de manier waarop sportverenigingen omgaan met de uitdagingen die het werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties met zich meebrengt. Dit onderzoek (april 2012 – augustus 2012) gaat in op de concrete vragen hoe het sportaanbod vandaag bruikbaar, bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en begrijpelijk wordt gemaakt voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, en wat we daaruit kunnen leren. Verschillende perspectieven komen aan bod: dat van de jongeren, van de trainers en dat van de experts.

Bestel het boek via Demos

Managing High Performance Sport

Popi Sotiriadou & Veerle De Bosscher

2013

This is the first book to provide a comprehensive introduction to management practice, process and policy in elite and high performance sport (HPS). Drawing on real-world case-studies of elite sport around the world, the book shows a conceptual framework for studying and analysing high performance sport and introduces the skills and techniques that managers and administrators will need to develop effective HPS programmes.

The book examines the macro level factors that determine a nation’s sporting success, including political, social and cultural elements, and then moves on to unpack the specifics of elite athlete and team management at a micro level. Adopting an integrated, holistic approach throughout, the book highlights best practice in every key area of an HPS programme, including:

 

  • defining performance and success
  • organizational structure and leadership
  • finance, funding and marketing
  • coaching and coach development
  • talent identification and development
  • competition and events
  • training and facilities
  • scientific research and sport science support.

The book features contributions from world-leading sport management academics as well as practitioners with experience of managing HPS programmes at world and Olympic level. Each chapter includes a full range of useful features, such as summaries, case-studies, review questions and guides to further reading. This is essential reading for all serious students and professionals working in sport management or high performance sport.

Read more

Trends in het Vlaamse topsportklimaat

Download hier het uitgebreide evaluatierapport ‘Trends in het Vlaams topsportklimaat, evaluatie volgens topsporters, trainers en topsportcoordinatoren: 2 meting (2003-2007-2011)’.

Voor meer informatie kan je Prof. Dr. Veerle De Bosscher contacteren.

Publicatie 'Hoge sprongen, lage drempels'

Op zondag 27 mei 2012 werd in Sportcomplex ‘Het Rooi’ in Berchem het boek ‘Hoge sprongen, lage drempels: Hoe Jespo als jeugdsportorganisatie werkt aan (langdurige) participatie van kansengroepen en diversiteit’ voorgesteld. (Auteurs: Marc Theeboom, Mark Bogaerts, Arne Francq en Sofie Melis)

Deze publicatie bundelt alle opgedane ervaringen die Jespo de afgelopen drie jaar heeft opgedaan dankzij het Jespo-participatieproject ‘Jespo spo(o)rt aan’. Het blikt kritisch terug op het verloop van het project en blikt vooruit naar de nieuwe uitdagingen. Er worden bruikbare tips aangereikt waar organisaties, verenigingen of sportclubs die zelf willen inzetten op diversiteit, gebruik van kunnen maken.
Een digitale versie van de publicatie kan gratis gedownload worden via de website van Jespo.

Sports Governance, Development and Corporate Responsibility

The 4th of June a new book, of which Marc Theeboom is one of the editors, has been published: ‘Sports Governance, Development and Corporate Responsibility’ (Edited by Barbara Segaert, Marc Theeboom, Christiane Timmerman, Bart Vanreusel).

The call for sport organizations and organizers to take up social responsibilities is reflected in a wide variety of sport-related practices. This book critically examines sport-related social interventions in different cultural settings, such as promoting local community-building by sport. Social constructions of peace, integration and managing diversity are studied from the perspective of sport and play, and the power position of global sport organizations with corporate features is discussed from the perspectives of good governance, legal issues and fair trade. Referring to Foucault’s concept of biopolitics, this book contributes to the discussion on the rising power position and the social responsibilities of sports and sport organizations. It is a valuable contribution to the understanding of interconnections between sport and society for students in sociology, policy and politics of sport, for sport leaders, and for policy and decision-makers in sport.

Order book

Publication “Creating a Level Playing Field. Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities in Sport”

  Prof. Dr. Theeboom & Zeno Nols

2011-2012

In 2011 and the beginning of 2012 our research group was involved in one of the EU preparatory action researches. “Creating a Level Playing Field (CLPF)” was a project supported by the European Commission and aims to support sports and specialized organisations to facilitate access to sport for people from different backgrounds. In a wider frame, it contributes to the implementation of the “Europe 2020” strategy by promoting a fair field of play and the topic of social cohesion. Findings as described in the publication “Creating a Level Playing Field. Social Inclusion of Migrants and Ethnic Minorities in Sport” contribute to the integration of social inclusion as a central theme in the policies and programmes of national sport and public organisations. The CLPF results were communicated and disseminated at national and European level. These project outcomes were  also presented to the European Commission to address further actions on a European level.

download publication

Eindrapport Rondetafelconferentie vechtsporten

Marc Theeboom & Jikkemien Vertonghen

2011

In december 2011 hield de minister van Sport een rondetafelconferentie Vechtsporten. Vertegenwoordigers uit relevante sectoren en beleidsmakers op diverse niveaus, waren uitgenodigd om meer inzicht te krijgen in de specifieke problematiek waarmee de vechtsportsector in Vlaanderen geconfronteerd wordt en om na te denken over de organisatie van vechtsporten in Vlaanderen. De kernthema’s waren Imago, Omkadering & Vorming, en Structuren. Omtrent elk van deze kernthema’s geeft het eindrapport een inventarisatie, de visie van ‘bevoorrechte getuigen’ en een samenvatting van de resultaten van de rondetafelconferentie. Lees hier het eindrapport ‘Formuleren van beleidsvoorstellen rond vechtsporten in Vlaanderen middels het organiseren van een rondetafelconferentie’.

download rapport

Monitoring van de effecten van het decreet lokaal Sport voor Allen beleid

In januari 2011 werd een monitorsopdracht uigevoerd in het kader van het Sport voor Allen decreet voor Prof. Dr. Marc Theeboom, Stephanie De Croock en Zeno Nols. Specifieke aandacht van dit onderzoek ging naar de bevordering van de diversiteit en het verhogen van de toegankelijkheid van sport voor kansengroepen binnen de gemeente met speciale aandacht voor mensen met een beperking, financieel kansarmen, senioren en allochtonen. De samenvatting van de onderzoeksresultaten en de geformuleerde aanbevelingen kan u hier nalezen. Het onderzoeksrapport en de presentatie vind u op de website van Bloso.

Topsport

In 2011 verscheen de “0-meting naar de effectiviteit van de topsportscholen in Vlaanderen”. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Prof. Dr. Veerle De Bosscher en Stephanie Decroock in opdracht van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media. U kan hier een samenvattend artikel van dit onderzoek terugvinden.

Download rapport

Handboek sportbeleidsplanning

In 2007 verscheen het handboek Sportbeleidsplanning met als doel gemeenten een hulpmiddel te bieden om meer systematiek aan te brengen in het opmaken en schrijven van een sportbeleidsplan. Het is een naar de sportpraktijk vertaalde beschijving van de verschillende stappen om te komen tot een breed gedragen gemeentelijk sportbeleidsplan.

Download Handboek Sportbeleidsplanning