SASO-RAPPORT 2

SASO-rapport 2: Street Action. Wetenschappelijke opvolging van de acht pilootprojecten.

Marc Theeboom, Evi Buelens & Kristine De Martelaer

2015

In dit tweede SASO-rapport lees je de resultaten van een tweejarig onderzoek (januari 2012- april 2014) dat de onderzoeksgroep SASO en vakgroep BETR (Prof. dr. Marc Theeboom, Evi Buelens en Prof. dr. Kristine De Martelaer) voerden naar de pilootprojecten (n=8) van het Street Action-project. Binnen dit project wou men in verschillende steden en gemeenten, jongeren uit (een) specifieke kwetsbare buurt(en) stimuleren om meer te sporten. Niet alleen sportparticipatie stond centraal, maar ook het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de organisatie van dit aanbod door deze jongeren. Doel van het onderzoek was om kritieke succesfactoren te onderzoeken die enerzijds kunnen bijdragen tot het bereiken, aantrekken en behouden van maatschappelijk kwetsbare jongeren in een (buurt)sportaanbod en anderzijds deze die kunnen bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren (door ondermeer het opnemen van verantwoordelijkheid en vrijwillige taken). Het rapport geeft een overzicht van deze kritieke succesfactoren en illustreert deze met verschillende diepgaande praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden de bevindingen gesitueerd en gereflecteerd binnen een ruimer kader.

Download SASO-rapport 2