SASO-RAPPORT 3

SASO rapport 3: Successful Elite Sport Policies. An international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS 2.0) in 15 nations

 Veerle De Bosscher, Simon Shibli, Hans Westerbeek and Maarten van Bottenburg

2016

Deze SASO-bijdrage onderzoekt hoe landen trachten om hun successen in topsport te beïnvloeden door een goed gestructureerd en planmatig beleid. We onderzoeken wat de kenmerken zijn van een efficiënt en effectief beleid. Welke factoren bepalen bijvoorbeeld het succes van Nederland en Australië in topsport? Kan België beter presteren met de middelen die er zijn?

Deze bijdrage is een samenvatting van het SPLISS 2.0 project (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success), waaraan 58 onderzoekers en 33 beleidsmakers internationaal hebben meegewerkt, samen met 3142 topsporters, 1376 toptrainers en 241 topsportcoördinatoren wereldwijd, één van de grootste benchmarkstudies die ooit in de sport plaats had.

We zoomen nader in op negen pijlers uit het topsportbeleid, die internationaal worden vergeleken in 15 landen: Australië, Brazilië, Canada, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Japan, Nederland, Noord-Ierland, Portugal, Spanje, Vlaanderen-Wallonië, Zuid-Korea en Zwitserland.

We verwijzen naar het SPLISS 2.0 boek voor de gedetailleerde studie, en de samenvattende bijdrage over het specifieke beleid in Vlaanderen en Wallonië.

Download SASO-rapport 3