SASO-RAPPORT 5

SASO rapport 5: WIJ! & Sport. Onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden en methodieken van sport binnen de trajecten ‘werkinleving voor jongeren (WIJ!)’

Marc TheeboomJasper Truyens, Tessa Commers & Zeno Nols

2017

In 2015 lanceerde het Europees sociaal fonds de oproep werkinleving voor jongeren! waarbij ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen en handvaten worden geboden om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens een oriëntering en begeleidingstraject van een jaar wordt een actieplan ontwikkeld dat moet resulteren in duurzaam werk of het opstarten van een kwalificerende opleiding. Binnen deze WIJ! trajecten lanceerde de Minister van Werk en Sport een pilootproject om sport te gebruiken binnen het begeleidingstraject van de jongeren. Flankerend aan deze WIJ! & sport trajecten voerde de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek uit naar de sportieve en arbeidsgerichte effecten van het WIJ! & sport programma aangeboden door vijf uitvoerders in Vlaanderen (Argos, Groep Intro, Randstad, Skillbuilders & Vokans). Meer specifiek werden de aanbieders (jobcoaches en sportbegeleiders) en de deelnemers in deze trajecten bevraagd over de rol en de impact van het sportprogramma. Het onderzoek beschrijft verschillende methodieken waarbij sport wordt ingezet om de tewerkstellingskansen van deze jongeren te vergroten.

Download SASO-rapport 5