SASO-RAPPORT 6

SASO-rapport 6: Vrijwilligers in de sport. Kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?

Prof. dr. Inge Derom, Levi Molemans, dr. Evi Buelens

2017

In dit 6de SASO-rapport gaan we dieper in op de resultaten van een onderzoek opgezet bij officials in de zwemsport. Onderzoek van de Vlaamse Sportfederatie toont aan dat 80% van de sportfederaties een tekort heeft aan officials (Vlaamse Sportfederatie, 2014). Gezien dit tekort is het belangrijk om de instroom, doorstroom en uitstroom van officials beter te begrijpen. In een exploratief onderzoek focussen we ons specifiek op zwemmen als casestudie omdat deze sporttak zich op een groot aantal officials beroept om wedstrijden te kunnen organiseren. We bespreken de belangrijkste resultaten met betrekking tot het profiel van de officials bij de Vlaamse Zwemfederatie, alsook hun motieven om te starten én te stoppen als official. Op basis van deze resultaten worden er aanbevelingen geformuleerd voor de ontwikkeling van een algemeen duurzaam vrijwilligersbeleid in de sport.

Download SASO-rapport 6