SASO-RAPPORT 8

SASO-rapport 8: Een vernieuwde kijk op buurtsport. Bouwstenen en positionering

Evi Buelens, Marc Theeboom, Jikkemien Vertonghen

2018

Met dit 8ste SASO-rapport willen we bijdragen tot begripsverheldering- en afbakening van het begrip ‘Buurtsport’. In het eerste deel van dit rapport zetten we in op het identificeren en positioneren van buurtsport binnen het hedendaagse sportlandschap in Vlaanderen. Vervolgens reiken we in deel 2 een kader aan voor praktijken om beter inzicht te verwerven in datgene waar deze praktijken dagdagelijks mee bezig zijn.

Dit 8ste SASO-rapport moet een hulpmiddel bieden voor lokale overheden om hun visie met betrekking tot buurtsport zo optimaal mogelijk af te lijnen.

Download SASO-rapport 8

 

Hierbij vindt u ook de link naar de visietool van ISB vzw:

Naar de visietool van ISB vzw